Služby

Děti podporuji komplexním přístupem v oblastech přetrvávajících primárních reflexů, smyslového vnímání a hemisférické integrační terapie 

Nabízím

  • Neurovývojovou stimulaci, která prostřednictvím jednoduchých cviků tlumí přetrvávající primární reflexy a napomáhá ke kontrole fungování těla.

  • Podporu a strategii v oblasti poruch senzorické integrace, kdy cílenou stimulací všech smyslů, vestibulárního, proprioceptivního i taktilního systému dochází ke zlepšení ve zpracování smyslových vjemů.

  • Program KUPOZ: Tříměsíční program na procvičení pozornosti, který zahrnuje pravidelné konzultace pro rodiče a podpůrné materiály.

  • Program dle Dr. Melilla: Vhodný k podpoře spolupráce hemisfér. Je určený pro děti s ADHD a funkční PAS.


 ❈ Řeším

  • potíže s jemnou a hrubou motorikou, grafomotorikou, motorické plánování, spolupráci oko-ruka

  • poruchy senzorické integrace neboli smyslového vnímání a s tím související problémy s orientací v prostoru, rovnováhou, vnímáním vlastního těla (propriocepce) a taktilním systémem

  • problémy s pozorností a koncentrací

  • nízké sebevědomí, obtížné zvládání emocí, impulzivitu


 ❈ Služby jsou určeny

pro rodiny s dětmi, kterým byla doporučena neurovývojová stimulace a podpora v oblasti senzorické integrace

pro děti se specifickými poruchami učení, především dyslexií a dyspraxií, děti s poruchami pozornosti a chování, děti s ADHD a poruchami autistického spektra

NVSTIMULACE. Praha 9, Ve Žlíbku 1754/7
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!