Dětské centrum Podkova

Program BBI - Brain Balance Integration

Od září 2023 nabízíme tréninkové jednotky v následujících oblastech:

1. EEG Biofeedback - používá monitorovací zařízení k poskytování okamžité informace o jednotlivých parametrech elektrické aktivity mozku. Tréninku samotnému předchází objektivní zhodnocení činnosti mozku a posouzení vhodnosti terapie.

Během tréninku jsou senzory umístěny na pokožku hlavy, následně spojeny s citlivou elektronikou a počítačovým softwarem, který zaznamenává, zesiluje a zachycuje v paměti specifickou mozkovou aktivitu. Výsledná informace je prakticky okamžitě přiváděna zpět ke klientovi, přičemž změny zpětnovazebného signálu informují o tom, zda klientova mozková činnost je nebo není v rámci určeného rozsahu. Na základě této zpětné vazby, jednotlivých principů učení a odborného vedení dochází ke změnám v mozkových strukturách, a to je spojeno s pozitivními změnami fyzického, emočního a kognitivního stavu. 

EEG Biofeedback pomáhá:

  • poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADD/ADHD) poruchy učení, dyslexie, dyskalkulie
  • poruchy spánku
  • migrenózní a tenzní bolesti hlavy
  • úzkostné stavy a lehké deprese
  • epilepsie aj

2. Zrakově kognitivní trénink

/pro stávající klienty – jedná se o obdobu Benaudira stimulačního poslechového tréninku, ale pracujeme se zrakově – kognitivní složkou/ 

Cílem ZRAKOVĚ KOGNITIVNÍHO TRÉNINKU je funkční náprava nedostatků zrakového systému a psychomotorických dovedností. Program je určen pro děti se specifickými poruchami učení, s poruchami pozornosti a soustředění, pro děti se zhoršenou prostorovou orientací, sluchovou percepcí, s obtížemi v oblasti hrubé motoriky, propriocepce, bilaterální spolupráce, spolupráce hemisfér. 

Trénink přináší zlepšení v oblastech:  - integrace hemisfér - rozlišování vizuálních, audiologických, kinestetických a taktilních funkcí - integrace senzorických dílčích funkcí.

Při pravidelném tréninku dochází ke: - zlepšení koordinace - zvýšení koncentrace - zlepšení pozornosti - jistotě v prostorové orientaci - snížení únavy - zrychlení okamžitých reakcí - efektivnější a nižší spotřeba energie, fyzické i psychické - zlepšení funkcí očí 

POSILUJE SPECIFICKÉ VIZUÁLNÍ FUNKCE JAKO:

- periferní vidění (umožňuje vnímat, co se děje na obou stranách od vás, aniž byste museli otáčet hlavu)

- dynamická zraková ostrost (umožňuje trvalé a jasné zaostření na objekty, které jsou v pohybu

- hloubkové vnímání (poskytuje prostorové úsudky, jak daleko jsou předměty či osoby)

- koordinace oko-ruka (zahrnuje koordinované zpracování vizuálního vstupu a motorických dovedností spojených s pohybem)

- barevné vidění (schopnost detekovat různé barvy a odstíny pro interpretaci jemných prvků v prostředí)

3. Belgau Balance program 

do domácího použití - podpora vestibulárního systému, který zahrnuje: zrakové vnímání, polohocit, prostorové vnímání a orientaci v prostoru, rovnováhu, propriocepci, spolupráci oko ruka, motorické plánování. Při pravidelném zatěžování těchto oblastí dochází k jejich společnému zlepšení zároveň ke zlepšení koordinace, koncentrace a správnému načasování v reakcích na vnější podněty. Cvičením se posilují nejen jednotlivá propojení neuronů v mozku a přenosy mezi nimi, ale také celé komplexní mozkové okruhy a struktury. Dostaví se vybroušené zpracování a propojení smyslových vjemů a jejich zbystření. 


Máte zájem o výše uvedení aktivity? Napište nám, ozveme se hned, jak to bude možné. 

NVSTIMULACE. Praha 9, Ve Žlíbku 1754/7
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!