Dětské centrum Podkova

Program BBI - Brain Balance Integration

Od září 2023 nabízíme tréninkové jednotky v následujících oblastech:


  • Balanční program - základ smyslového vnímání - vestibulární systém/rovnováha, propriocepce a hluboké taktilní čití. Cílem je zlepšení koordinace, správné načasování pohybů, soustředěnost, udržení pozornosti, orientace v prostoru v součinnosti se zrakovým a proprioceptivním vnímáním. Trénink zahrnuje i aktivity na spolupráci hemisfér.
  • Biofeedback - učí mozek efektivnějšímu způsobu práce, formou zrakové a sluchové zpětné vazby. Tréninky jsou hravou formou, kdy dítě učí klidové pozornosti ve které trénuje. Trénink je zaměřený na harmonizaci mozkové činnosti, zmírňuje napětí a motorický neklid, zlepšuje soustředění a pozornost.
  • Zrakově kognitivní trénink - cílem je správná spolupráce oko-ruka-tělo-mozek. Zlepšení v oblasti čtení, psaní, orientace v prostoru a rovnováhy. Postřeh, kognice, souběh akcí, periferní vidění, reakce
  • Belgau Balance program do domácího použití - cílem je změnit vnímání k lepšímu ve všech oblastech života. Cvičením se posilují nejen jednotlivá propojení neuronů v mozku a přenosy mezi nimi, ale také celé komplexní mozkové okruhy a struktury. Dostaví se vybroušené zpracování a propojení smyslových vjemů a jejich zbystření.
  • Spolupráce hemisfér vyrovnání jejich výkonu s využitím prvků Melillo metody


Máte zájem o výše uvedení aktivity? Napište nám, ozveme se hned, jak to bude možné. 

NVSTIMULACE. Praha 9, Ve Žlíbku 1754/7
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!